Habari Mpya

Zaidi

From PO-RALG

Zaidi

Ubao wa Matangazo

Takwimu za Haraka

  • Makadirio ya Idadi ya watu = 1,098,668
  • Idadi ya Halmashauri = 9
  • Idadi ya Wilaya = 7
  • Ongezeko la watu kwa mwaka = 2.2%
Takwimu Nyingine