Staff Service Mail |Sitemap
    
automobile reviews business money buy jewellery finance loans home helps insurance types cosmetics today fitness animals insurance companies in market finance news medical product money us technology in finance time roof repairing places where cook recipes business ideas business pay buy insurance car price in compamy marketing company guide cosmetics product diet info healthy live home decoration tech news auto insurance home improvement online business tips personal loans product reviews security types top business list top company list home tricks weight loss help what kind of business should i start business letter format business case template general business business type it security what is a good business to start business meJe unaridhika na huduma zitolewazo na Taasisi mbalimbali za Serikali zilizopo Mkoa wa Pwani?

Naridhika sana
Naridhika
Sina Uhakika
Siridhiki Kabisa
Siridhiki

Current Results

Welcome

Mkoa wa Pwani ulianzishwa rasmi mwaka 1972, ni mojawapo ya Mikoa ya Tanzania Bara iliyoko kwenye ukanda wa Pwani ya Bahari ya Hindi.Mkoa una eneo la ukubwa wa kilometa za mraba 33,539 ambalo ni sawa na asilimia 3.8 ya eneo lote la Tanzania Bara. Kati ya eneo hilo, kilometa za mraba 32,407 ni eneo la nchi kavu na kilometa za mraba 1,132 zimefunikwa na maji. Kiutawala Mkoa umegawanyika katika Wilaya sita nazo ni; Bagamoyo, Kibaha, Kisarawe, Mafia, Mkuranga na Rufiji